Obavijesti

03.07.2014.

Studenti koji su položili Marketing 1 putem kolokvija trebaju doći na upis ocjena u utorak 08.07.2014. u 12:00 sati u Vijećnicu.

 

 

13.06.2014.

Potpisi i upis ocjena s kolokvija bit će u utorak 17.06.2014. u 11:30 sati u B predavaoni.

 

 

23.05.2014.

1. kolokvij iz kolegija Marketing 1 za studente koji su bili na Tehnologijadi pomaknut je na utorak 27.05.2014. iza seminara grupe M1.

 

 

20.05.2014.

Prvi kolokvij iz kolegija Marketing 1 za studente koji su bili na Tehnologijadi održat će se u petak 23.05.2014. u 11:40 u Vijećnici.

 

 

23.01.2014.

Studenti koji su izostali sa seminara 28.11.2013., a nisu pisali kolokvij ne trebaju raditi dodatni zadatak, ako im je to drugi izostanak. Zaključno s današnjim seminarom dodatni zadatak za ostvarivanje prava na izlazak na ispit trebaju napraviti: Anđelić Lovro, Božičević Viktor, Čondrić Vilma, Dasović Eva, Klasić Marija, Korda Davor, Kralj Damir, Martinac Marijana, Mršić Marko, Palašti Mario, Pedić Maja, Rijetković Darko, Rupčić Iva, Šušnjar Josip, Zavoreo Ana. Za zadatak se potrebno javiti na e-mail dbratic@grf.hr, a rok za predaju zadataka je 28.01.2014. u 23:59.

 

 

13.01.2014.

Zadatak za seminar 23.01.2014. postavljen je na web stranici profesorice Prester http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=17957

Zadatak moraju napraviti svi studenti i poslati ga na e-mail dbratic@grf.hr do 21.01.2014. u 23:59. Naknadna predaja neće biti moguća, a studenti koji ne predaju rad dobivaju -0,4 boda koji se prenaša na ispit. Izostanak sa seminarske nastave ne oslobađa od izrade zadatka.

Studenti koji imaju više od 1 dozvoljenog izostanka sa seminarske nastave moraju napraviti dodatni zadatak za koji se je potrebno javiti na e-mail dbratic@grf.hr Tu se ubrajaju i studenti koji će eventualno izostati 23.01.2014. i time prijeći dozvoljeni broj izostanaka. Rok za predaju dodatnog zadatka je 28.01.2014. u 23:59.

Zaključno sa seminarom 19.12.2013. dodatni rad moraju napraviti: Božičević Viktor, Božić Iva, Čingel Martina, Dujmović Luka, Jukica Irena, Klasić Marija, Korda Davor, Kralj Damir, Martinac Marijana, Mršić Marko, Palašti Mario, Pedić Maja, Rijetković Darko, Rupčić Iva, Stojaković Zoran, Šambar Tomislav, Šprem Lana, Šušnjar Josip, Zavoreo Ana.

 

 

05.07.2013.

Upis ocjena će biti u ponedjeljak u 14:00 sati u Vijećnici.

 

 

01.07.2013.

Studetni koji su položili Marketing 1 preko kolokvija trebaju prijaviti ispit za ispitni rok u petak 05.07.2013.

Naknadno će biti obavijest za one koji nisu upisali ocjenu, a ispit su položili preko kolokvija kada će biti upis ocjena s roka od 05.07.2013.

 

 

10.06.2013.

Rok za predaju projektnih zadataka iz Marketinga 1 je utorak 18.06.2013. na konzultacijama od 09:30 do 11:30 sati. Studenti koji ne predaju projektni zadatak ponovo će morati upisat kolegij u idućoj ak. godini.

Upis ocjena s predroka će biti u četvrtak 13.06.2013. u 16:10 sati u B dvorani.

 

 

05.06.2013.

Studenti koji nemaju pravo sutra izaći na kolokvij jer nisu predali projektni zadatak su:

 1. Agatić Tomislav
 2. Alilović Antonela
 3. Bakić Josip
 4. Brkić Mario  
 5. Gavranić Davor
 6. Herceg Antonia
 7. Ivošević Nenad
 8. Kralj Damir
 9. Malnar Lahorka
 10. Martinac Marijana
 11. Mihajlica Dorijan
 12. Mijić Karlo
 13. Pedić Maja
 14. Petric Petra
 15. Podhraški Katarina
 16. Prlić Matija
 17. Srednoselec Marko
 18. Stipančić Ela
 19. Šitum Gabrijela
 20. Tomašegović Dario
 21. Zavoreo Ana

S obzirom da se za sutrašnji izlaz na kolokvij trebao zadovoljiti samo minimum od 2 umjesto 3 dolaska na seminare, ovisno o ukupnim izostancima zajedno s predavanjima, neki studenti će dobiti dodatni seminarski rad da ne moraju ponovo upisivati kolegij iduće ak. godine.

 

05.06.2013.

Na kolokvij imaju pravo izaći svi studenti koji su bili najmanje 2 puta na seminaru. Studenti koji to ne ispunjavaju su Alilović Antonela, Kralj Damir i Zavoreo Ana.

Svi koji nisu jučer predali projektni zadatak mogu ga donijeti osobno ili poslati mailom zaključno do 15:00 sati iza čega će biti stavljena obavijest tko nema pravo izaći na kolokvij jer nije predao projektni zadatak.

 

28.05.2013.

U ponedjeljak 03.06.2013. u 15:20 u A dvorani održat će se seminar iz Marketinga 1 koji je obavezan za M1 i M2 i ulazi u bodovanje.

Rok za predaju projektnih zadataka je utorak 04.06.2013. od 09:30 do 11:30 sati u kabinetu.

Kolokvij će biti u četvrtak 06.06.2013. u 16:10 u B dvorani. U srijedu će na webu biti obavijest koji studenti ne mogu pristupiti kolokviju jer nisu ispunili sve obaveze kroz semestar.

 

21.05.2013.

Upis ocjena ispitnog roka od 18.05.2013. će biti u četvrtak 23.05.2013. u 15:30 u kabinetu.

Ispiti se mogu pogledati na konzultacijama u utorak 28.05.2013.

 

25.02.2013.

Neka mi se hitno na e-mail jave kolege Valentina Radić Seleš i Dražen Lukenda.

 

08.02.2013.

Ispitni rok iz kolegija čiji je nositelj, prof. dr. sc. B. Juri, predviđen za petak 22.02.2013. održat će se u ponedjeljak 25.02.2013. u isto vrijeme.

 

29.01.2013.

Dodatne konzultacije za predaju seminarskih radova iz OGP-a za studente ak. god. 2012./13. su u petak 01.02.2013. od 13:00 do 14:00 sati u kabinetu.

 

3. dodatni separat/izostanci s predavanja (shema veza i odnosa između elemenata i podelemenata organizacijske strukture): Bakić Josip, Budiša Ivan, Car Ivana, Ćorić Marija, Grgić Stjepan, Kedmenec Luka, Klišanin Vlado, Maričić Boris, Marš Antonio, Martinac Marijana, Mijić Karlo, Njirić Ivana, Pajić Nikolina, Pedić Maja, Stren Mirela, Vlašić Marina

 

4. dodatni separat/izostanci sa seminara (pokazatelji uspješnosti proizvodnje): Budiša Ivan, Grgić Stjepan, Klišanin Vlado, Maričić Boris, Martinac Marijana, Njirić Ivana, Pedić Maja

Rok za predaju 3. i 4. separata, kao i svih zaostalih i popravljenih separata je utorak 05.02.2013. Svaki tjedan kašnjenja je dodatni separat.

 

22.01.2013.

1. dodatni separat (Elementi pripreme proizvodnje, elementi pripreme rada, kapaciteti): Belan Andreja, Brkić Mario, Budiša Ivan, Ćorić Marija, Grgić Stjepan, Klišanin Vlado, Maričić Boris, Marš Antonio, Martinac Marijana, Pedić Maja, Šterc Ana

2. dodatni separat (Mješovita OS): Budiša Ivan, Ćorić Marija, Grgić Stjepan, Klišanin Vlado, Martinac Marijana, Pedić Maja

 

18.10.2012.

U utorak 23.10.2012. konzultacije će se održati u terminu od 8:30 do 10:30 sati.

 

19.06.2012.

U utorak 26.06.2012. neće se održati konzultacije. Umjesto u utorak, konzultacije će se održati  u četvrtak 28.06.2012. od 10:00 do 12:00 sati.

 

15.06.2012.

Pregledani seminari iz Marketinga 1 ak.god. 2011./12.  podižu se na konzultacijama u utorak 19.06.2012.

 

12.06.2012.

Studenti koji danas nisu predali seminar iz Marketinga 1 ak.god. 2011./12. mogu ga predati u petak 15.06.2012. od 12:00 do 14:00 sati u kabinetu. Sljedeći rok za predaju je ponedjeljak 16.07.2012. od 11:00 do 13:00 sati u kabinetu.

 

12.06.2012.

OBAVIJEST ZA DODATNE SEPARATE: rok za predaju je utorak 19.06.2012. na konzultacijama. Iza toga separati će se primati svakog 15. u mjesecu.

 

SEPARAT ZA IZOSTANKE S PREDAVANJA: Shema postupaka u istraživanju tržišta

1. Bujas Franka               8. Paljetak Juraj

2. Cindrić Marija              9. Radin Aleta

3. Dimnjaković Ivan         10. Vihar Luka

4. Fajta Zrinka                11. Vinko Ivana

5. Grigić Emilija              12. Vrpoljac Ivan

6. Malnar Lahorka           13. Žirovčić Tea

7. Mihoković Ivan           

 

SEPARAT ZA IZOSTANKE SA SEMINARA: Marketing informacijski sustav (MIS)

1. Bujas Franka               6. Radin Aleta

2. Dimnjaković Ivan          7. Sviben Nika

3. Duhaček Tatjana          8. Šarić Sonja

4. Grigić Emilija               9. Šušnjar Josip

5. Malnar Lahorka 

 

11.05.2012.

OBAVIJEST ZA KONZULTACIJE 15.05.2012.

15.05.2012. konzultacije se neće održati u uredovno vrijeme, već od 08:00 do 10:00 sati, te još i u srijedu 16.05. od 10:00 do 11:30 sati.

 

12.04.2012.

OBAVIJEST ZA 3. SEPARAT:

- TEMA: Marketinški organizirano poduzeće. Studenti koji imaju oznaku (2) nisu oba separata predali na vrijeme imaju i 4. separat, a tema 4. separata je Marketing koncepcija.

- ROK ZA PREDAJU: utorak 24.04.2012. (na predavanju ili na konzultacijama); svaki tjedan zakašnjenja dodatni je separat

- studenti koji trebaju predati dodatni separat/separate:

1. Bešlić Anđela              8. Novak Renato

2. Bujas Franka               9. Paljetak Juraj (2)

3. Ćosić Dino                10. Radin Aleta (2)

4. Fajta Zrinka               11. Šarić Sonja (2)

5. Grigić Emilija            12. Šušnjar Josip

6. Lešković Ivana          13. Vihar Luka

7. Malnar Lahorka (2)   14. Vrpoljac Ivan

 

22.03.2012.

Svi koji su tražili zamjene grupa iz Marketinga 1, uvažene su im zamolbe i seminari su po rasporedu od 26.3.2012.

 

23.01.2012.

Dodatne konzultacije iz OGP-a za studente ak.god. 2011./12. isključivo za predaju separata i seminara održat će se u četvrtak 26.01.2012. od 14:00 do 16:00 sati u kabinetu. To je zadnji ternim za predaju seminara za ispitni rok 03.02., u utorak 31.01. nema prve predaje, već se primaju samo ispravci za taj rok.

 

18.01.2012.

ZADATAK ZA 3. SEMINAR: nacrtati kombiniranu organizacijsku strukturu za poduzeće koje ima 500 zaposlenih, minimalno 5 hijerarhijskih razina, proizvodi najmanje 3 vrste proizvoda ili koristi najmanje 3 vrste tehnologije i djeluje na najmanje 2 lokacije

ROK ZA PREDAJU: utorak 24.01.2012. na konzultacijama

- separat je uvjet za predaju seminara

- studenti koji nisu na vrijeme predali 1. i 2. separat ili su prepisali, izrađuju i 3. separat

- 3. separat izrađuju i studenti koji imaju više izostanaka od dozvoljenih (predavanja i/ili seminari)

- studenti koji su dobili crveni potpis samo moraju donijeti ispravljen separat(e)

- dodatne konzultacije sljedeći tjedan budu isključivo za predaju seminara, a ne za konzultiranje i rješavanje problemskih pitanja u vezi separata, seminara, ispita i sl. za što su redovne konzultacije utorkom

 

16.01.2012.

Seminarski radovi iz OGP-a za studente ak.god. 2011./12. osim na redovnim konzultacijama primat će se i u četvrtak 19.01.2012. od 16:00 do 17:00 sati u kabinetu.

 

13.01.2012.

Obavijest za 2. separat:

separat bez popratnog objašnjenja tj. samo s navedenim karakteristikama/faktorima konkurentnosti nije valjan i neće biti prihvaćen.

 

20.12.2011.

Neka mi se hitno jave na e-mail sljedeći studenti:

1. Bosančić Željko

2. Duvnjak Jelena

3. Janđel Vjekoslav

4. Kessler Lana

5. Kolendarić Marko

6. Mihić Josip

7. Plejić Nikolina

8. Rapajić Marko

9. Vihar Luka

 

04.11.2011.

U utorak 08.11.2011. konzultacije će se održati u terminu od 09:30 do 11:30 sati.

 

28.10.2011.

Konzultacije će se održati u srijedu 02.11.2011. u istom terminu kao što se održavaju utorkom.

 

22.07.2011.

Seminarski radovi za ispitni rok 31.08.2011. mogu se predati na konzultacijama 23.08.2011.

 

28.06.2011.

Pozivaju se sljedeći studenti da dođu u četvrtak 30.06.2011. u 10:30 u kabinet:

1. Fuček Maja

2. Imbriovčan Tamara

3. Penava Mario

4. Štefanac Dalibor

mr.sc. Diana Bratić

 

14.06.2011.

MARKETING 1 AK. GOD 2010./11.

Studenti koji su trebali 14.06.2011. predati 3. separat (Strategija marketinga):
1.       David Marko
2.       Dimnjaković Ivan
3.       Golubić Ankica
4.       Lukenda Dražen
5.       Rapaić Aleksandar
6.       Stojmilović Tomislav
7.       Tunuković Barbara
8.       Uranija Danijel
9.       Vraneković Ivan
10.   Zec Filip
- separat predati na konzultacijama utorkom od 12:30 do 14:30.
Separat su predali:
1.       David Marko
2.       Lukenda Dražen
3.       Vraneković Ivan
- javite mi se mailom na diana.bratic@grf.hr ili dođite na konzultacije utorkom od 12:30 do 14:30.
Studenti koji zaključno sa zadnjim predavanjem 14.06.2011. moraju napraviti 3. separat (Strategija marketinga):
1.       Agić Ana
2.       Balog Tomislav
3.       Krstić Marijana
- separat predati na konzultacijama utorkom od 12:30 do 14:30.
Studenti koji su predali 2. separat (Marketing mix) mogu ga podignuti na konzultacijama utorkom od 12:30 do 14:30.
Svi zaostaci separata mogu se predati zajedno sa seminarskim radom na konzultacijama, minimalno tjedan dana prije ispitnog roka!