Stručna praksa i završni rad

Završni i diplomski rad: studenti mogu u dogovoru s mentorom odabrati temu i sadržaj završnog rada iz područja organizacije grafičke proizvodnje i marketinga.